Obligatii sef pompieri

Conform art. 20.alin.1 din Ordinul M.A.I. 96 din 2016  șeful serviciului voluntar şi al serviciului privat are următoarele obligaţii principale:

a) întocmeşte documentele de organizare  de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar/serviciului privat ;
b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat;
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
d) organizează activitatea de prevenire;
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.
Atribuţiile personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Baza legală: Ordinul Ministerului Afacerilor si Internelor nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Observație: șeful serviciului de pompier poate fi cel care are brevet de pompieri , mai multe informații aici.

 

Reclame