Normă dotare echipament

Dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private cu echipament si autospeciale

Art. 21 din Ordinul M.A.I. nr. 96 din 2016 precizează:
(1) Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie şi uniforma, mijloacele de anunţare-alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei trebuie să fie deţinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcţionare a acestor servicii.
(2) Autospecialele şi utilajele se păstrează în spaţii închise care asigură o temperatură de minimum 5 grade Celsius, fiind interzisă gararea în aer liber.
(3) Scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale se comunică, de îndată, la inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă asigură acţiunile de răspuns.
(4) Dotarea cu alte autospeciale sau înlocuirea celor existente se comunică, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, la inspectoratele judeţene care au emis avizul de înfiinţare.
(5) Înlocuirea unei autospeciale se poate face doar cu alta cel puţin similară din punctul de vedere al capacităţii de intervenţie, cu acordul scris al inspectoratului judeţean care a emis avizul de înfiinţare.

Art. 38 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare precizeaza următoarele:
(1) Uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit ptr. pompieri;
(2) Portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private.
(3) Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului voluntar şi serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 2. din Ordinul M.A.I. nr. 96 din 2016.

Autospecialele, echipamentul de protecţie şi uniforma trebuie să fie inscripţionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
Autospecialele trebuie să fie inscripţionate cu numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat. Se interzice inscripţionarea numărului unic pentru situaţii de urgenţă 112 pe autospeciale.

Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului Afacerilor si Internelor Nr. 96/2016

    a) Şef serviciu:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. lanternă;
6. aparat de respirat cu aer comprimat;
7. mănuşi de protecţie.
    b) Şef compartiment pentru prevenire:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cască de protecţie cu vizor;
3. brâu pompier (centură de siguranţă);
 c) Membru în compartimentul de prevenire:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cască de protecţie cu vizor;
3. brâu pompier (centură de siguranţă).
  d) Membrii formaţiilor de intervenţie, grupelor de intervenţie, echipelor specializate, conducătorii autospecialelor:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. lanternă;
6. aparat de respirat cu aer comprimat;
7. mănuşi de protecţie.

Baza legală:
Reclame