Norma de dotare a spaţiilor

Dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private cu echipament si autospeciale

Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Afacerilor si Internelor Nr. 96/2016.

Anexa nr.3 la Criteriile de perfomanţă NORMA minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi spumă...

12 reducţii de racorduri -tip A-B -tip B-C 1 1 13 amestecător de linie 1 14 ţeavă generatoare de spumă mecanică 2 15 costu...

Baza legală:
  • Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul Ministerului Afacerilor si Internelor Nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 
Reclame