Încadrare pompieri

Încadrarea serviciilor voluntare şi serviciilor private

Conform art. 14  Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 din 14 iunie 2016
Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt următoarele:
a) şef serviciu;
b) şef compartiment pentru prevenire;
c) şef formaţie de intervenţie;
d) şef grupă de intervenţie;
e) şef echipă specializată;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducător autospecială;
h) servant pompier;
i) mecanic utilaj;
j) dispecer/telefonist.
În cazul serviciilor voluntare şi serviciilor private care au organizat atelier propriu de întreţinere şi reparaţii, funcţiile specifice se completează cu funcţiile de electro-mecanic auto şi operator repararea şi întreţinerea autospecialelor de stingere cu apă şi spumă.
  Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trebuie să corespundă criteriilor fizice şi să fie apt medical şi psihologic.
Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 1.
Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare şi anual.
Aptitudinea psihologică se evaluează la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.

      Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de 50 de ani.
Peste vârsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar poate activa în structurile operative dacă, în urma evaluării anuale, corespunde criteriilor fizice, este apt medical şi psihologic.
Personalul voluntar poate activa şi peste vârsta de 55 de ani, ca specialist de prevenire, fără a fi necesară îndeplinirea criteriilor şi aptitudinilor prevăzute mai sus.

Personalul angajat pe funcţiile specifice prevăzute la art. 14 alin. (1) şi cel care îndeplineşte prin cumul funcţia de şef serviciu şi şef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.

Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/tură.
Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate mică are în compunere minimum 3 servanţi/tură.
Compunerea grupei de intervenţie care încadrează autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.
ART. 19
(1) Echipa specializată se constituie în funcţie de tipul de risc, pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare sau serviciile private de tip C1;
b) stingere incendii de pădure;
c) căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
d) cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi efectele unui accident nuclear;
e) avertizare-alarmare.
(2) Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.
(3) În situaţia în care nu se constituie echipă de avertizare-alarmare, atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de membrii altor echipe specializate.

Reclame