Termeni legali

Termenii şi expresiile utilizate în cadrul serviciilor de pompieri:

a) autospecială de intervenţie – autospecială destinată intervenţiei pentru diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă şi spumă, a cărei dotare este descrisă în cartea tehnică;
b) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mare – autospecială al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.001 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate mare;
c) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate medie – autospecială al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.001 şi 5.000 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate medie;
d) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mică – autospecială al cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate mică;
e) autospecială – oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d);
f) sector de competenţă – delimitare teritorială în care serviciul voluntar sau serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale;
g) extinderea/restrângerea activităţii – reprezintă modificarea condiţiilor care au stat la baza înfiinţării şi/sau a funcţionării serviciului voluntar sau a serviciului privat, în ceea ce priveşte creşterea sau scăderea numărului sectoarelor de competenţă;
h) formaţie de intervenţie – structură de intervenţie care are în compunere o grupă/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate;
i) grupă de intervenţie – structură de intervenţie care încadrează o autospecială;
j) echipă specializată – structură de intervenţie care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, având misiunea de evacuare, salvare şi asigurare a intervenţiei, şi care nu încadrează o autospecială de intervenţie sau autospecială de stingere cu apă şi spumă;
k) forţe de intervenţie – oricare dintre entităţile prevăzute la lit. h)-j);
l) timp de răspuns – intervalul de timp cuprins între momentul alarmării forţelor de intervenţie şi intrarea acestora în acţiune la locul intervenţiei;
m) capacitate de răspuns – potenţialul forţelor de intervenţie de a gestiona o situaţie de urgenţă;
n) societate prestatoare de servicii – societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca domeniu de activitate şi activitate principală – Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora, conform Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN);
o) dispecerat – structură a cărei activitate se desfăşoară într-un spaţiu prevăzut cu mijloace de comunicaţii, care asigură primirea şi transmiterea informaţiilor şi mesajelor necesare pentru desfăşurarea unei intervenţii;
p) compartiment de prevenire – structura cu atribuţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
q) tură – totalitatea persoanelor care lucrează în acelaşi timp şi după acelaşi program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat.

 

Reclame