Legislaţie

Noua legislaţie a sistemului de management al situaţiilor de urgenţă din România a dus la constituirea unor structuri noi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. Astfel Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 şi Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată, au creat următoarele organisme cu atribuţiuni de conducere şi coordonare în cazul unor situaţii de urgenţă:
–          comitete locale pentru situaţii de urgenţă;
–          centre operative pentru situaţii de urgenţă.
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor modificată cu Legea nr. 170 din iulie 2015 privind managementul situațiilor de urgenta cu modificările ulterioare – precizează, la art. 31 – 42, principalele linii directoare referitoare la constituirea, atribuţiile şi drepturile serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Conform art. 31 din legea amintită mai sus, consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private.
Pompierii voluntari solicită sprijin prefectului, pentru a avea grupe de muncă  potrivit legii și pentru a se bucura de aceleași condiții ca pompierii profesioniști.
.
Principale acte normative ce reglementează organizarea, funcţionarea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă sunt:
   
 
 

 

5.      Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată, privind protecţia civilă;
6.      O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15 din 28 februarie 2005 –
7.     Ordinul  Ministerului Internelor  si Reformei Adinistrative nr. 158  Nr. 250 din  2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor – compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
8.     Ordinul  Ministerului Administratiei si Internelor  nr. 712/2005 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat prin Ordinul MAI nr. 786/2005 –
9.Ordinul  Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163 din 2007 –  Norme generale de  aparare impotriva incendiilor modificat cu  Ordinul M.A.I. nr.166/27 iulie 2010;

 10.  H.G.R. nr. 160/2007  pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private.

11. Metodologia de control şi evaluare SVSU si SPSU de către  cei de la I.S.U. teritorial.

12. Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă aprobat prin ORDINUL  M.A.I.  Nr. 236 din 2 octombrie 2012

13.  ORDIN  M.A.I. nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenționarilor si avertizărilor meteorologice si hidrologice

14. Ordinul comun MTCT / MAI 1995 (2005) / 1160 (2006) pentru aprobarea  Regulamentului privind prevenirea  si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren etc.

15. Ordinul M.A.I. si M.M.G.A. nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea Situatiilor de Urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;

16. Ordinul M.A.I.  Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

 

Legislatie suplimentară privind pregătirea  in domeniul situatiilor de urgenţă:

  1.  Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
  2.  Legea nr.1/2011  privind  educaţia naţională;
  3.  O.G.R. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, aprobată prin Legea nr.375/2002;
  4.  H.G.R. nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G.R. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor;
  5.  H.G.R. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;
  6.  H.G.R. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  7.  H.G.R. nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă;
  8.  H.G.R. nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă;

H.G.R. nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile;

H.G.R. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

O.M.A.I. nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

O.M.A.I. nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 

Ordin comun MMSSF/MEN nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adulţilor;

 Ordin comun M.M.S.S.F./M.E.N. nr. 5253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formarii profesionale a adulţilor;

Ordin comun M.A.I./M.D.R.A.P. nr.99/2914/2013 privind pregătirea in domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016;

Ordinul .M.E.N. nr.3825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

O.M.A.I. nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate;

O.I.G. nr. 104/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

Ordin comun M.A.I./M.T.I/M.E.N. nr.1508/2058/5709/2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică;

Protocol de colaborare între M.A.I. şi M.E.N. nr. 62170/9647/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior;

Protocol de colaborare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi IGSU nr.52792/39442/2012.

Manualul primarului  pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii şi secetă

Sursa: site –ul  I.G.S.U.

http://www.igsu.ro/index.php?pagina=pregatire_legislatie_spec

Mai multe informații despre legislaţie pe site-ul : http://igsu.ro/index.php?pagina=legislatie .

Baza legală activitatea de voluntariat O.N.G. în domeniul situațiilor de urgență  (Legea nr.78/2014- Legea voluntariatului, Legea nr.363/2002 și OG nr.88, privind serviciile publice voluntare pentru situatii de urgență, Legea 246 /2005 și OG nr.26/2000, cu privire la asociații și fundații, HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile voluntare de uergență).

Bibliografie:

– Manualul Pompierilor – Bălulescu

– Stingerea incendiilor –  Balulescu 

Autospeciale de stins incendii

Echipamente de stins incendii

Anunțuri

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s