Cum poți deveni pompier

 1. Pompier voluntar

 2. Pompier angajat la agent economic sau instituție publică

 3. Pompier profesionist 

 4. Pompier specialist

1.Pompier voluntar

Pompier voluntar poți fi într-un Serviciu voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) care sunt constituite la nivelul fiecărei primarii, în fiecare localitate constituite în baza Legii 306 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

.

 Condiţii de încadrare a personalului voluntar

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii conform Ordinului  Ministerului Afacerii si Internelor  nr. 96 din 2016 :

 •  să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
 •  să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
 •  să fie apt din punct de vedere medical
 •  să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
 •  să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
 •  să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar.

 Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.

Mai multe informații pe linkurile de mai jos:

http://www.scribd.com/doc/160795660/Pliant-Vreau-Sa-Fiu-Voluntar

https://pompieriipreg.wordpress.com/serviciu-voluntar/despre-voluntariat/

2.Pompier angajat la agent economic sau instituție publică într-un serviciu privat pentru situații de urgență (S.P.S.U.) acolo unde s-a stabilit prin documentație tehnică respectiv potrivit legii.

Observație:

Cei care fac cursul de servant pompier COR 516104 , curs autorizat de Ministerul Muncii Familiei si Egalității de Șanse (CNFPA) pot fi calificați în cadrul unității ca pompier.

Mai multe informații pe linkul de mai jos despre  furnizori  de formare profesională  

Serviciul privat de la instituţiile publice şi operatorii economici se încadrează astfel:

 •  cu personal angajat;
 •  cu personal voluntar din rândul salariaţilor proprii.

La serviciile private se are în vedere:

Funcţiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat pe alte funcţii.
 Funcţiile serviciilor proprii tip C2 se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:

 •  exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, conducător autospecială, precum şi de servant pompier pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu;
 • prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.

Compartimentul de prevenire are în componenţă minimum 3 specialişti.
Pentru asigurarea intervenţiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de intervenţie se organizează în ture.

Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa, pe timpul programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre riscurile identificate.

La încadrarea în serviciu, precum şi anual, personalul angajat în formaţiile de intervenţie este supus controlului medical, conform legii. Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22 Ordinul M.A.I. 96 din 2016 precizează următoarele:

uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit, conform prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
– portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private.
– norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului voluntar şi serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 2.

Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciilor voluntare şi
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
1. Echipament de protecţie:
a) şef serviciu:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. lanternă;
6. aparat de respirat cu aer comprimat;
7. mănuşi de protecţie….

Art. 24 Ordinul M.A.I. 96 din 2016 respectiv Anexa nr.3 precizează  norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate

A. Dotarea spaţiilor aferente serviciului
a) Dispeceratul:
1. mese de lucru şi scaune;
2. post telefonic cu legătură directă la beneficiar;
3. staţii de emisie-recepţie mobile;
4. mijloace de alarmare;
5. calculator;
6. imprimantă.

Mai multe informații pe linkurile de mai jos:

https://pompieriipreg.wordpress.com/serviciu-privat/criterii-dotare/

https://pompieriipreg.wordpress.com/serviciu-privat/clasificare-si-criterii-s-p-s-u//

3.Pompier profesionist 

DE CE POMPIER PROFESIONIST?

 • O meserie onorabilă, nobilă, într-un domeniu dinamic și plina de satisfacții profesionale;
 • Pregătire profesională solidă, în spirit european;
 • Obținerea de acte de studii reunoscute pe plan național;
 • Asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire;
 • Şanse deosebite de promovare;
 • O salarizare atractivă.

Detalii privind perioadele de înscriere şi de desfăşurare a concursului de admitere, condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia, pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la adresa:  http://www.igsu.ro/index.php?pagina=admitere_inv_militar  sau la biroul de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă 

3.1.Ofițer de pompieri

Facultatea de Pompieri din cadrul Acade miei de Poliție Al.Ioan Cuza București

Mai multe informații pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/facpmp/

3.2.Subofițer de pompieri, mai multe informații pe linkul de mai jos

https://pompieriipreg.wordpress.com/stiri/cum-poti-deveni-pompier/subofiter-pompier/

4.Pompier specialist  poate fi personalul serviciilor de urgenta profesionist care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu.

Brevetul de pompier specialist se elibereaza, la cererea solicitantilor, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pe baza verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a interviului sustinut in fata comisiei de evaluare constituite in acest sens.

Baza legală:  ORDIN  M.A.I. nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu

Reclame