Nota de control

ANEXA 5

   Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

al ……………………………………

 

NOTĂ DE CONTROL(model)

Nr. ……………….. din ……………..

 

Încheiată astăzi,…………………….. cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit art. 17, lit.a din  ORDINUL M.A.I.   nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Proprietar………………………………………………………………………….

Operator economic/instituţie……………………………………………………………………

Număr de înregistrare la registrul comerţului…………………………………………..

Perioada controlului…………………………………………

Specialist din compartimentul de prevenire……………………………..

Participanţi din partea operatorului economic/instituţiei controlate……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

1.NEREGULI CONSTATATE (se vor menţiona toate încălcările actelor normative care reglementează activitatea de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. MĂSURI  PENTRU ÎNLĂTURAREA NEREGULILOR CONSTATATE   ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reprezentantul Serviciului Voluntar   pentru Situaţii de Urgenţă           Reprezentantul   beneficiarului,

,                        ………………………………                                                                    ……………………..

(numele şi prenumele în clar şi  semnătura)                       (numele şi prenumele în clar şi  semnătura)

Se va aplica ştampila beneficiarului.

Reclame