Grafic de control

 

Anexa nr.1

Serviciul Voluntar pentru Situaţii                                                                                                        APROB:

de Urgenţă al  (localitatea) _______________________                     …………………

GRAFIC DE CONTROL

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

LUNA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Obs.

 

1.Control la gospodăriile populaţiei din (1 specialist la 200 gosp.):

Satul __________________
Nume specialist:
Nume specialist:
Satul __________________
Nume specialist:
Nume specialist:
Satul __________________
Nume specialist:
Nume specialist:
Satul __________________
Nume specialist:
Nume specialist:
 

2.Control la instituţii publice, agenţi economici  din subordinea Consiliului local

( 1 specialist). Numele specialistului:…………………………………………..

2.1. Unităţi de învăţământ:
Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţa din satul ________
Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţa din satul ________
Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţa din satul ________
2.2. Unităţi de cult şi cultură:
Biserica _________ dinsatul ________________
Biserica _________ dinsatul ________________
Biserica _________ dinsatul ________________
Casa de cultură din satul______________________
Căminul cultural din satul______________________
Căminul cultural din satul______________________
Biblioteca din satul______________________
2.3. Târguri,hramuri,sărbători religioase

 

Notă:

Controlul la:

-gospodăriile populaţiei se desfăşoară de regulă – primăvara şi toamna

-unităţile de învăţământ se desfăşoară de regulă – premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece

-la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului local – o dată pe an

-la manifestările sau adunările publice – anterior şi pe timpul desfăşurării acestora

-la operatorii economici din sectorul de competenţă – la solicitarea acestora.

Reclame