Pompier voluntar – condiţii de incadrare

1.Generalități

2.Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în serviciile de urgenţă 

3.Condiţii de încadrare a personalului voluntar

4.Contractul de voluntariat

 1.Generalități

Voluntariat se înțelege activitatea de interes public desfășurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgență voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă.

Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare serviciu de urgență voluntar.

    Consiliul local în subordinea căruia funcționează serviciul de urgență voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoană selecționată, în condițiile prezentului statut.

.

2.Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în serviciile de urgenţă 

a) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

b) selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse;

c) participarea ca voluntar numai pe baza consimţământului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;

d) încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii şi, respectiv, rezultatelor obţinute în cadrul serviciului de urgenţă voluntar;

e) asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgenţă voluntar.

 3.Condiţii de încadrare a personalului voluntar

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  •  să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
  •  să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
  •  să fie apt din punct de vedere medical;
  •  să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
  •  să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
  •  să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar

Observaţie: o parte din condiţiile  pentru a putea devenii pompier voluntar s-au modificat  conform H.G. 371 din 2016, http://www.slideshare.net/PompieriiRomni/hg-3712016-statut-personal-voluntar

La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:

  • au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialităţile: pompieri, protecţie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
  •  au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre.

Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.

.

https://pompieriipreg.wordpress.com/2016/01/17/statutul-personalului-voluntar-proiect-de-modificare-a-h-g-15792005/

4.Contractul de voluntariat

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, în condiţiile libertăţii contractuale a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentului statut.

Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează voluntarului, iar cel de-al doilea se păstrează în evidenţa beneficiarului voluntariatului.

Contractul de voluntariat se încheie pe perioadă de 5 ani şi se reînnoieşte tacit dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.

Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3 – 6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă.

Contractul cu persoanele care nu promovează testele şi verificările se reziliază de drept.

     Beneficiarul voluntariatului are obligaţia să informeze semestrial instituţiile şi operatorii economici ai căror salariaţi fac parte din serviciul de urgenţă voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora.

     Instituţiile şi operatorii economici vor facilita salariaţilor prevăzuţi la alin. de mai sus participarea la activităţile de pregătire şi de intervenţie ale serviciului de urgenţă voluntar.

Baza legală: H.G.   nr. 1579 din  8 decembrie 2005   –  Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, a se vedea si modificarile din H.G. 371 din 2016.

 

2 gânduri despre &8222;Pompier voluntar – condiţii de incadrare&8221;

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s