Serviciu voluntar

OBLIGAŢII ŞI DREPTURI ALE SERVICIILOR VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 Baza legală: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private (art. 31, alin.1) :

Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementărilor specifice.

Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii.

În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţă private constituite ca societăţi comerciale.

1.Serviciile de urgență voluntare și/sau private sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) funcționează la nivel local, iar activitatea acestora este condusă de către primar prin consiliul local.

În serviciul voluntar, funcțiile de șef serviciu și conducător autospeciale se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.

Persoana care dorește sa devină servant pompier trebuie să fie declarată apt medical și psihologic și să corespundă baremelor privind performanțele fizice necesare îndeplinirii atribuților specifice.

Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private se realizează de centre de formare și evaluare abilitate prin lege, avizate de către I.G.S.U.

Serviciul voluntar este condus de un șef, profesionist în domeniu, și are în componență următoarele structuri:

    a) un compartiment pentru prevenire;

    b) una sau mai multe formații de intervenție, salvare și prim ajutor, denumite în continuare formații de intervenție.

Exemplu de constituire a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

Funcțiile personalului din serviciul voluntar sunt următoarele:

    a) șef serviciu – Cod COR 315101;

    b) șef compartiment pentru prevenire– Cod COR 516101;

    c) specialist pentru prevenire– Cod COR 516103;

    d) șef formație intervenție, salvare și prim ajutor– Cod COR 516102;

    e) șef grupă de intervenție– Cod COR 516105;

    f) șef echipă specializată – Cod COR 516106;

    g) servant pompier– Cod COR 516104;

    h) conducător autospeciale– Cod COR 832404. .

VIDEO | C.L.S.U. com.  Aninoasa – Aplicatie cutremur

.

Raport de activitate C.L.S.U.

Mai multe informaţii despre legislaţie pe linkul de mai jos:

https://pompieriipreg.wordpress.com/stiri/prevederi-legale/