Documente S.P.S.U.

 Documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private

    I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
  II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:
    1. Hotărârea consiliului local de înfiinţare a serviciului voluntar sau decizia/actul de constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
2. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3. Contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4. Tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare;
5. Tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura serviciului;
6. Tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7. Evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful serviciului;
8. Schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă;
9. Fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
    

III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
    1. Planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă;
2. Planuri de cooperare;
3. Planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4. Planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri.

    IV. Dosar operativ:
    1. Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2. Registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3. Raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste);
4. Proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.

    V. Dosar privind pregătirea personalului:
    1. Planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. Registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
3. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.

    VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul:


 A. Serviciului voluntar:
    1. Graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine;
2. Graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum;
3. Carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4. Graficul acţiunilor de informare preventivă.

    B. Serviciului privat:
    1. Graficul de control;
2. Programul serviciului de rond;
3. Registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;
4. Notele de control;
5. Registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.

    VII. Dosar tehnic:
    1. Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2. Dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
    VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)

–––-

 

Ex. Planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii

Ex. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor

 

Ex.. Graficul de control

Ex.. Programul serviciului de rond

Ghid cu probleme de urmărit în  rond

 

III.3. Registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond

 

Baza legală : ORDIN M.A.I. Nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s