Clasificare și criterii

Clasificarea serviciilor private

Baza legală: 

 Ordinul  Ministerului Afacerii si Internelor  nr. 96 din 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă(Art.3)

Serviciile voluntare şi serviciile private se clasifică, după cum urmează

a) categoria I (C1) – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată;
b) categoria a II-a (C2) – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin două grupe de intervenţie şi echipe specializate;
(2) Serviciile voluntare şi serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale şi utilaje, în funcţie de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competenţă.
(3) Serviciile private tip C2 au obligaţia de a menţine autospecialele deţinute potrivit alin.(2), permanent, în sectorul de competenţă.
Art. 4. – (1) Serviciile voluntare şi serviciile proprii pot să-şi constituie dispecerat.
(2) Serviciile voluntare şi serviciile proprii care nu au constituit dispecerat trebuie să asigure un mecanism adecvat pentru primirea şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente.
(3) Constituirea dispeceratului este obligatorie pentru societăţile prestatoare de servicii.
(4) Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.

Constituirea serviciilor voluntare şi serviciilor private

Serviciile voluntare şi serviciile private se constituie în baza următoarelor criterii:
a) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
b) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul riscului de incendiu;
c) asigurarea timpului de răspuns;
d) asigurarea permanentă a intervenţiei.

 Au obligaţia constituirii de servicii private tip C1, operatorii economici şi instituţiile care au în administrare:
a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1000, forma de învăţământ – zi;
b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;
c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
d) clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 locuri;
e) clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste 1.500 mp;
f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.
Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu privat tip C2.

Observatie:

Înainte serviciilor private pentru situaţii de urgenţă trebuie constituite   acolo unde sunt agenti economici şi instituţii publice erau prevăzute cu  instalaţii speciale de prevenire şi stingere a incendiilor,  respectiv unde proiectantul a prevăzut  conform scenarului de securitate la incendiu pentru care cei de la inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenta au eliberat avizul de securitate la incendiu (Exemple: unităţi cu profil de chimie şi petrochimie, fabrica de mobilă, fabrica de textile, fabrica de vopseluri,  depozite mari  de carburanti si g.p.l., centre comerciale, mall-uri, etc.).

Acum serviciilor private pentru situaţii de urgenţă trebuie constituite dacă depăsesc o anumită suprafată construită si riscul pe care il are agentul economoc.

(3) În situaţia în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic şi instituţia care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să încheie contracte, conform legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi prestatoare de servicii.
(4) Serviciile cu care se încheie contracte în condiţiile alin. (3) trebuie să aibă categoria în care s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) şi (2), şi să asigure o intervenţie operativă şi eficace.
(5) Operatorul economic sau instituţia care a constituit serviciu propriu poate încheia contracte cu alt operator economic sau instituţie numai dacă poate asigura intervenţia în condiţiile art.37.
Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă

Criterii privind încadrarea cu personal a serviciilor private

Serviciul privat de la instituţiile publice şi operatorii economici se încadrează astfel:

  •  cu personal angajat;
  •  cu personal voluntar din rândul salariaţilor proprii.

La serviciile private se are în vedere:

Funcţiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat pe alte funcţii.
 Funcţiile serviciilor proprii tip C2 se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:

  •  exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, conducător autospecială, precum şi de servant pompier pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu;
  • prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.

Compartimentul de prevenire are în componenţă minimum 3 specialişti.
Pentru asigurarea intervenţiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de intervenţie se organizează în ture.

Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa, pe timpul programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre riscurile identificate.

La încadrarea în serviciu, precum şi anual, personalul angajat în formaţiile de intervenţie este supus controlului medical, conform legii. Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.

Numărul de personal ce încadrează echipajele/grupele de intervenţie se stabileşte conform prevederilor instrucţiunilor şi cărţilor tehnice de utilizare a utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.

Criterii de dotarea a serviciilor private de pompieri cu echipament de protecție și materiale specifice , mai multe informații aici

Anexa nr.1 la Criteriile de perfomanţă Baremele pentru evaluarea criteriilor fizice la încadrarea personalului Nr. crt. Pr...

 

 

 

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s