Serviciu privat

1.Servicii private pentru situaţii de urgenţă (S.P.S.U.). Prevederi specifice

2.Obligațiile și drepturile serviciului privat 

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă (S.P.S.U.). afis – criterii de performanţă

 1.Prevederi specifice

Serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii private, se constituie, conform legii, astfel:

  •  în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice, ca servicii proprii;
  •  ca societăţi comerciale prestatoare de servicii.

Serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale într-un sector de competenţă stabilit cu avizul inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Avizarea sectorului de competenţă a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă se  face pe baza următoarelor documente::
a) cerere pentru emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) certificat de înregistrare al societăţii la registrul comerţului, în cazul societăţilor prestatoare de servicii;
d)  dispoziţia administratorului/ conducătorului privind înfiinţarea serviciului privat;
e) organigrama serviciului privat şi nominalizarea personalului pe funcţii;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare avizat/aprobat;
g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat,
i) planul de intervenţie al operatorului economic şi al serviciului propriu;
j) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice, fisa postului sef serviciu S.P.S.U.;
k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
l) documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului privat.
(2) Documentele prevăzute la alin.(1) lit.b) – l) se depun în două exemplare. Cu excepţia documentului prevăzut la alin.(1) lit.b), celelalte documente se depun în copie.

Baza legală : ORDIN M.A.I. Nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

Tabel cu lista Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă (S.P.S.U.)

.

Sectorul de competenţă cuprinde în mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al instituţiei publice care a constituit serviciul privat.

Conform  Ordinul  Ministerului Afacerilor şi Internelor nr. 96 din 2016  serviciul privat este condus de către un şef, pompier profesionist în domeniu

Pompierii care deţín brevetul de pompier specialist (pompieri profesionişti care au peste 10 ani vechime în cadrul inspectoratelor judeţene teritoriale conform Ordinului M.A.I. nr. 164 din 2007 ) pot fi şef serviciu privat/şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenta.

Compartimentul/specialiştii pentru prevenire are/au ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, îndrumare şi control în cadrul operatorilor economici sau al instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă.

Formaţia de intervenţie are în compunere echipaje/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate.

Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în raport de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea atribuţiilor.

Echipele specializate sunt constituite, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe următoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic şi suport logistic.

Lucrările de reparaţii şi întreţinere curente la mijloacele şi autospecialele din dotarea serviciilor private se pot face atât în ateliere proprii, cât şi la societăţi de profil, în baza contractelor încheiate în acest sens.

2.Obligațiile și drepturile serviciului privat 

  Serviciile de urgenţă private au următoarele atribuţii principale (art. 33 din Legea 307 din 2006):

  •  desfășoară activități de informare şi instruire privind cunoașterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  •  verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
  • asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.

   În exercitarea atribuţilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţă private au următoarele drepturi (art. 37 din Legea 307 din 2006):

    a) să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;

    b) să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

    c) să propună persoanelor în drept oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;

    d) să utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;

    e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;

    f) să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;

    g) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.

Mai multe informații despre legislaţie pe linkurile de mai jos:

https://pompieriipreg.wordpress.com/stiri/despre-voluntariat/obligatii-si-drepturi/

https://pompieriipreg.wordpress.com/stiri/prevederi-legale/

Baza legală:

Bibliografie:

– Manualul Pompierilor – Bălulescu

– Stingerea incendiilor –  Balulescu 

Autospeciale de stins incendii

Echipamente de stins incendii

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s