Tehnica securității servanților pe timpul intervențiilor

 1.Pe timpul executării recunoaşterii

 Pentru executarea recunoaşterii prin observare şi cercetare nemijlocită este necesar să se ia următoarele măsuri:

–        echipa de recunoaştere să fie echipată cu mijloace de protecţie în funcţie de natura intervenţiei

–        aparatele izolante şi măştile contra fumului şi gazelor să fie verificate şi în stare perfectă de funcţionare

–        pătrunderea în încăperile cuprinse de incendiu să se facă pe scări fixe, autoscări mecanice şi numai în lipsa acestora să se folosească scări manuale

–        la deschiderea uşilor încăperilor incendiate să se procedeze astfel: în cazul deschiderii spre exterior servantul va sta tot timpul la adăpostul uşii, la deschiderea spre interior servantul vasta cu spatele la uşă cu corpul puţin aplecat iar deschiderea se va face printr-o lovitură cu piciorul

–        în încăperile inundate cu fum servanţii vor intra şi vor înainta numai asiguraţi cu cordiţa de salvare

–        în locurile cu pericol de prăbuşire a planşeelor se va înainta numai pe lângă pereţi sau prin intervalele dintre stâlpi

–        contactul cu instalaţiile electrice va fi evitat

–        memorarea itinerariului parcurs la recunoaştere şi marcarea căilor de evacuare cu mijloace de iluminat pentru a  se asigura condiţii de întoarcere

–        protecţia împotriva fumului de culoare galbenă, albastră sau albă care indică o toxicitate puternică

–        părăsirea în cel mai scurt timp a zonei incendiate la semnalul de pericol de explozie, prăbuşire sau deversare de lichide combustibile

–        nefolosirea aparatelor de iluminat cu flacără deschisă sau a obiectelor care produc scântei acolo unde există pericol de explozie

–        recurgerea la mijloace de autosalvare în cazul în care la înapoiere drumul a fost blocat de incendiu sau dărâmături.

 

2.Pe timpul lucrului la clădirile înalte şi instalaţii în aer liber 

Pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce prin căderea servanţilor care lucrează pe acoperişuri sau instalaţii este necesar:

–        servanţii să se asigure cu cordiţa de puncte solide de sprijin( coşuri, schelărie metalică fixă)

–        de-a lungul acoperişului să se înainteze numai pe coama clădirii, iar la instalaţii numai pe scările de acces ale acestora, evitânduse contactul cu conductoarele electrice şi conducte tehnologice

–        sş se fixeze linile de furtun de elemente rezistente ale construcţiilor şi instalaţiilor

–        pe acoperişurile înalte, înclinate şi în alte asemenea situaţii lucrul cu ţeava şă se facă din poziţia în genunchi sau culcat

–        să se ţină seama de starea învelitorii de tablă la construcţiile incendiate sau schelăria instalaţiei:dacă acestea sunt încălzite până la incandescenţă creşte pericolul de prăbuşire

–        să se evite concentrarea mai multor servanţi pe o porţiune mică a  acoperişului sau instalaţieiLocurile cele mai sigure pentru poziţiile de lucru ale servanţilor sunt clădirile sau instalaţiile vecine celei incendiate, stabilite de personalul de specialitate al obiectivului

–        să se supravegheze continuu starea elementelor de susţinere a acoperişurilor şi instalaţiilor .

3.Pe timpul lucrului în halele industriale mari

Securitatea servanţilor pe timpul stingerii incendiilor în hale industriale mari se asigură astfel:

–        în interior servanţii vor sta în apropierea  pereţilor şi a deschiderilor practicate în aceştia pentru a se putea evacua în caz de prăbuşire a acoperişului

–        pentru lucrul pe acoperiş când o suprafaţă este ocupată de luminatoare se vor folosăă scări manuale cu ajutorul cărora se vor amenaja treceri peste acestea

–        se va supravaghea permanent starea elementelor de construcţie, stabilindu-se semnele de avertizare pentru părăsirea locurilor periclitate.

4. Pe timpul folosirii scărilor

Pe timpul folosirii scărilor se vor respecta următoarele reguli:

–        amplasarea se va face unde solul este tare, iar scara va avea o înclinaţie de 70-80 de grade faţă de peretele construcţiei

–        scările se vor amplasa pe suprafeţele libere ale construcţiilor şi numai acolo unde nu sunt conductoare electrice sau deschideri pe unde ies flăcările astfel ca urcarea şi coborârea să se facă în siguranţă

–        dacă pa deschiderile aflate sub nivelul vârfului scării sau alături de scară ies flăcări amplasarea se permite numai pentru salvarea oamenilor timp în care scara va fi protejată cu jeturi de apă

–        pe timpul folosirii scările vor fi asigurate sau ancorate de părţile rezistente ale construcţiilor

–        pe scară au voie să se suie concomitent: la scara culisabilă câte un servant pentru fiecare segment; la autoscară cu vârful scării rezemat mai mulţi servanţi fără ca distanţa dintre aceştia să fie mai mică de 3 m; la celelalte scări un servant

–        pe timp de vizibilitate redusă vârful autoscării va fi obligatoriu iluminat cu proiectoarele montate pe părţile laterale ale ramei de ridicare

–        dacă autoscara nu este rezemată accesul pe ea este admis până la aprinderea lămpii de avertizare

–        luarea scărilor de pe locul de amplasare se va face numai după ce au fost atenţionaţi servanţii care au folosit-o şi cărora li s-au asigurat alte căi de retragere

–        atunci când înălţimea construcţiei( locul de intervenţie) depăşeste lungimea maximă a unui tip de scară se pot folosii în mod combinat scările(culisabilă sau de împerechere cu cea de fereastră  ,scara baston cu cea de fereastră)

–        pentru lucru în diferite situaţii scările se vor folosii şi amplasa astfel:

–        pentru pătrunderea la etajele clădirilor şi lucrul cu ţevile, scările se vor amplasa în funcţie de deprinderea servantului de a lucra (dreapta sau stânga) capătul superior al scării depăşind cu 30-40 de cm partea de jos a tocului ferestrei

–        pentru trecerea pe acoperişul construcţiilor scările se amplasează în spaţiul dintre ferestre şi acolo unde este posibil după pereţi de protecţie antifoc.

5. Pe timpul stingerii incendiilor

Pentru asigurarea securităţii servanţilor pe timpul lucrului la incendii se vor lua următoarele măsuri:

–        servanţii vor fi echipaţi după caz cu măşti contra fumului şi gazelor sau cu aparate izolante, dacă lucrează în încăperi cu fum şi gaze toxice

–        să se protejeze şefii de ţeavă împotriva acţiunii flăcărilor cu costume anticalorice sau prin jeturi de apă sub formă de ploaie

–        când lucrează la stingerea incendiilor de substanţe explozive servanţii vor fi protejaţi cu mijloace improvizate(scuturi, panouri) împotriva suflului şi schijelor

–        servanţii care lucrează pe scări se vor prinde în mod obligatoriu cu cârligul de siguranţă

–        liniile de furtun ridicate la mari înălţimi vor fi fixate prin feşi de susţinere

–        să se asigure iluminatul pe timpul lucrului, ziua în părţile întunecoase ale clădirii  (poduri, subsoluri) iar noaptea în oricare parte a clădirii

–        să se fixeze căile de retragere pentru acei care lucrează în încăperile incendiate; servanţii să cunoască semnalele stabilite pentru retragere în caz de pericol

–        să se retragă la timp servanţii în locuri sigure sau în adăposturi dinainte stabilite în cazul unui pericol de surpare sau explozie

–        să se înlocuiască periodic servanţii care lucrează în sectoarele periculoase ale incendiului

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s