Tehnica executării îndatoriilor de către servanți la incendiu

Tema instrucție tactică dr specialitate (I.T.S.)

1.Funcţiile pompierilor civili din grupele F.I.S.P.A.

 a)La grupele de lucru de la A.T.I., Asp.P.A., A.P.C.A., M.P. şi pompe fixe pompieri civili au următoarele funcţii:

 •  şeful grupei
 • servant 1 –şef de ţeavă
 • servant 2 -distribuitor şi toporaş(la Asp.P.A este şef de ţeavă)
 • servant 3-mânuitor de hidrant şi ajutor şofer(ajutor mecanic la MP)
 •  șofer(mecanic la M.P.)

b)  La grupele de lucru de la A.P.C.T.,A.P.C.,  Asp.L.S. şi de la trenurile de stins incendii pompierii civili au următoarele funcţii:

 • şeful grupei
 •  servant 2-distribuitor
 • servant 3-toporaş
 • servant 4-mânuitor de hidrant şi ajutor şofer
 • şofer

c)La grupa de lucru de la API pompieri civili au următoarele funcţii:

 • şeful grupei
 •  servant 1-mânuitor hidrant şi şef de ţeavă
 •  şofer

d)La  grupa de lucru de la Asp-P-400 pompierii au următoarele funcţii:

 • şeful grupei(servant 1 şi şef de ţeavă)
 •  servant 2-şef de ţeavă
 • şofer

e)La grupa de lucru de la M.G.S.U. pompierii civili au următoarele funcţii:

 • şeful grupei
 •  mecanic

f) La grupa de lucru de la Asc.M. pompierii civili au următoarele funcţii:

 • şeful grupei(servant 1 –şef de ţeavă)
 • servant 2 –toporaş
 • şofer

g) La grupa de lucru de la PM şi HP pompierii civili au următoarele funcţii :

 • şeful grupei
 •  servant 1 –şef de ţeavă
 • servant2-3-toporaş
 •  servant4-mânuitor de hidrant
 •  mecanicul motopompei

h) La grupa de salvare şi prim ajutor pompierii civili au următoarele funcţii:

 • şeful grupei
 • servanţi 1,2,3,4 pentru salvare şi prim ajutor
 • şofer acolo unde este cazul

i)La grupa de prevenire(localităţi):

 • şeful grupei
 • servanţi1,2,3,4,5
 • șofer acolo unde este cazul

.

2.Îndatoririle servanţilor

 

2.1.Îndatoririle servanţilor din grupa de intervenţie

La autospeciale cu apă, spumă şi pulberi stingătoare  (la pompe manuale şi hipocisterne)

Şeful grupei:

–    răspunde de deplasarea grupei la locul intervenţiei

–        verifică echiparea şi ia măsuri de asigurarea securităţii servanţilor

–        participă la recunoaştere şi dă misiunea de luptă

–        mânuieşte ţevile de refulare a apei, spumei, sau pulberilor stingătoare(pe partea dreaptă)

–        întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun

–         urmăreşte menţinerea presiunii ordonate

–        mânuieşte masca contra fumului şi gazelor sau aparatul izolant la nevoie

–        mânuieşte toporaşul,  cordiţa de salvare şi lampa electrică portativă

–        foloseşte la nevoie, costumul de protecţie contra temperaturilor

–        lucrează cu tunul remorcabil de apă şi spumă

–        conduce activitatea grupei pentru remorcarea-dez-remorcarea, punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile de intervenţie

–        transmite semne şi semnale

Servantul şef de ţeavă:

–        înlocuieşte la nevoie pe şeful de grupă

–        întinde, prelungeşte şi strânge linii de furtun

–        mânuieşte ţevile de refulare a apei, spumei, sau pulberilor stingătoare

–        mânuieşte ţeava lansatoare de spumă, tuburile prelungitoare cu cap reversor

–        mânuieşte tunul de apă şi spumă al maşinii de luptă

–        schimbă ajutat de şofer ajutajele demontabile la ţevi, montează şi demontează ciuperca pulverizatoare(la ordin)

–        mânuieşte masca contra fumului şi gazelor sau aparatul izolant (la ordin)

–        foloseşte la ordin, costumul de protecţie contra temperaturilor

–        mânuieşte toporaşul,  cordiţa de salvare şi lampa electrică portativă

–        lucrează cu tunul remorcabil de apă şi spumă

–        participă la remorcarea-dez-remorcarea, punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile de intervenţie

–        mânuieşte scara de fereastră şi scara baston

–        transmite semne şi semnale.

Servantul distribuitor:

–        înlocuieşte la nevoie pe şeful de grupă

–        întinde, prelungeşte şi strânge linii de furtun

–        supraveghează liniile de furtun, aplică feşi şi înlocuieşte furtunurile sparte

–        mânuieşte distribuitorul

–        mânuieşte amestecătorul de linie

–        mânuieşte ejectorul pentru ape mici

–        mânuieşte ţevile de refulare a apei şi spumei

–        participă la alimentare maşinilor de luptă cu spumogen sau praf lichid

–        împreună cu servantul hidrant(toporaş) mânuieşte scara culisabilă(scara de împerechere)

–        ajută pe servantul şef de ţeavă la instalarea ţevii lansatoare de spumă

–        participă la pregătirea pentru lucru a tunului remorcabil de apă şi spumă

–        foloseşte masca contra fumului şi gazelor

–        participă la remorcarea-dez-remorcarea, punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile de intervenţie

–        transmite semne şi semnale

Servantul toporaş:

–        înlocuieşte la nevoie pe servantul distribuitor

–        poate îndeplini funcţia de şef de ţeavă la nevoie

–        întinde, prelungeşte şi strânge linii de furtun

–        supraveghează liniile de furtun, la nevoie aplică feşi şi înlocuieşte furtunurile sparte

–        mânuieşte toporul târnăcop, ranga, cangea, sau lopata după caz

–        execută desfaceri, tăieri demolări la ordin

–        mânuieşte masca contra fumului şi gazelor

–        mânuieşte coturile de furtun şi punţile de trecere

–        împreună cu servantul distribuitor mânuieşte scara culisabilă (scara de împerechere)

–        participă la pregătirea pentru lucru a tunului remorcabil de apă şi spumă

–        participă la remorcarea-dez-remorcarea, punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile de intervenţie

–        transmite semne şi semnale

Servantul mânuitor de hidrant şi ajutor şofer(ajutor mecanic):

–        înlocuieşte la nevoie pe servantul toporaş(distribuitor)

–        recunoaşte sursa de apă ordonată şi alte surse apropiate

–        mânuieşte hidrantul portativ şi cheia hidrantului

–        remorchează linia(liniile) de furtun pentru alimentare

–        împreună cu şoferul racordează furtunurile de aspiraţie şi sorbul

–        întinde şi strânge primele role de furtun de la ieşirile pompei centrifuge(instalaţiei)

–        supraveghează liniile de furtun, la nevoie aplică feşi şi înlocuieşte furtunurile sparte

–        participă la alimentare maşinilor de luptă cu spumogen sau praf lichid

–        mânuieşte proiectorul mobil ajutat de şofer

–        mânuieşte masca contra fumului şi gazelor

–        mânuieşte coturile de furtun şi punţile de trecere

–        mânuieşte colectorul( când este cazul)

–        mânuieşte scara culisabilă(scara de împerechere)

–        ajută pe şofer la punerea în funcţiune a instalaţiei de apă, spumă, pulberi stingătoare

–        ajută la luarea accesoriilor de pe maşina de luptă

–        participă la remorcarea-dez-remorcarea, punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile de intervenţie

–        transmite semne şi semnale

Şoferul(mecanicul de motopompă):

–        conduce maşina de luptă la locul ordonat

–        răspunde de asigurarea alimentării cu apă, spumogen praf sau lichid, pulberi stingătoare  şi azot8dioxid de carbon)

–        împreună cu servantul hidrant racordează furtunurile de aspiraţie şi sorbul

–        racordează liniile de furtun la ieşirile din pompe(instalaţie)

–        pune în funcţiune instalaţia de lucru cu apă, spumă sau pulberi stingătoare şi celelalte instalaţii ale maşinii

–        supraveghează dispozitivul de luptă

–        măreşte şi micşorează presiune ( la ordin) sau la cererea şefilor de ţeavă

–        alimentează cu spumogen praf sau lichid, pulberi stingătoare şi azot maşina de luptă

–        ajută pe servanţi la asamblarea pieselor aparatului izolant şi echiparea cu acesta

–        împreună cu servantul hidrant mânuieşte proiectorul mobil

–        ajută pe servantul şef de ţeavă la montarea şi demontarea ciupercii pulverizatoare şi a ajutajelor când este cazul

–        ajută pe servantul hidrant la coborârea accesoriilor de pe maşină

–        asigură remorcarea şi transportul utilajelor remorcabile la intervenţie

–        întreţine maşina de luptă şi accesoriile din dotare

–        asigură buna funcţionare a tuturor accesoriilor din dotarea maşinii

–        recepţionează semne şi semnale

b)La autoscara mecanică

 

Şeful grupei(servant 1-şef de ţeavă)

–        conduce întreaga acţiune de luptă  a grupei

–        răspunde de deplasarea grupei la locul incendiului

–        întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun

–        mânuieşte ţevile de refulare a apei şi spumei precum şi ţeava de refulare pentru vârful scării

–        foloseşte costumul de protecţie împotriva temperaturilor

–        mânuieşte cordiţa de salvare

–        mânuieşte scara de bază şi vârf

–        participă la mânuirea accesoriilor de salvare

–        execută salvări de persoane de la înălţimi sprijinind grupa de salvare

–        mânuieşte masca contra fumului şi gazelor sau aparatul izolant la ordin

–        transmite semne şi semnale

Servantul 2-toporaş

–        întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun le supraveghează şi la nevoie le înlocuieşte, foloseşte cordiţa pentru legat furtun pentru asigurarea acestora pe autoscară

–        mânuieşte toporul târnăcop, execută desfaceri, tăieri şi demolări-la ordin

–        transmite semne şi semnale

 

Şoferul

–        conduce maşina de luptă la locul ordonat

–        pune în funcţiune instalaţia pentru acţionarea scării

–        supraveghează şi verifică funcţionarea sistemelor automate de ridicare, avertizare, asigurare

–        ajută pe şeful grupei la asamblarea aparatului izolant şi la echiparea cu acesta

–        întreţine maşina de luptă şi accesoriile din dotare

–        asigură buna funcţionare a tuturor accesoriilor din dotarea maşinii

–         

2.2.Îndatoririle servanţilor din grupa de salvare şi prim ajutor

Şeful grupei

–        conduce întreaga acţiune de luptă a grupei

–        participă la recunoaştere şi dă misiuni grupei

–        organizează salvarea oamenilor şi evacuarea animalelor şi a bunurilor materiale ce se află în pericol de incendiu

–        ia măsuri de acordare a primului ajutor de către organele sanitare persoanelor salvate şi în caz de nevoie servanţilor accidentaţi

–        mânuieşte toporaşul, cordiţa de salvare şi masca contra fumului şi gazelor

Servanţii

–        asigură împreună cu personalul de la locul incendiului salvarea oamenilor, animalelor şi a bunurilor materiale ce se află în pericol de incendiu

–        organizează paza bunurilor materiale salvate

–        mânuiesc în operaţiunile de salvare toporaşul, cordiţa şi coarda de salvare precum şi masca contra fumului şi gazelor

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s