Sisteme de stingere

SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE  IN CAZ DE INCENDIU

Instalatie de stingere cu sprinkler

18082007115

.18082007114

 

Sistemul pre-Action Sprinkler este un system de tip uscat si se incarca cu aer sub presiune.

In sistemul de pre-action apa este tinuta sub control de catre o vana care este conectata la un sistem suplimentar de detectie. Apa nu patrunde in sistem pana ce nu primeste semnal de la sistemul de detectie suplimentar.

Odata vana activata lasa sa patrunda apa in sistem de conducte dar nu este pulverizata prin sprinkler pana cand acesta nu se sparge datorita caldurii de la foc (in momentul in care vana pre-action da drumul apei in conducte, sistemul devine asemanator cu cel de tip umed). Acest sistem este cunoscut ca un sistem standard sau ca single-interlock sistem.

Sistem de Sprinklere Pre-Action

Un sistem automat de stingere tip sprinkler este proiectat pentru detectarea unui incendiu si stingerea lui cu apa în fazele initiale sau pentru limitarea incendiului, pina la stingerea lui prin alte mijloace.

Un sistem de stingere tip sprinkler este alcatuit din una sau mai multe surse de apa si una sau mai multe instalatii de sprinklere; fiecare instalatie este alcatuita dintr-un post de control al instalatiei si o retea de conducte pe care sunt fixate capetele sprinkler. Capetele sprinkler sunt amplasate în locuri stabilite sub acoperisuri sau tavane si acolo unde este necesar intre rafturi, sub rastele si în cuptoare sau etuve. Principalele elemente care compun o instalatie tip sunt prezentate în figura 1.

.instal sprinkler 1

Compunere

1 Cap sprinkler                                                    6 Conducte principale de distributie

2 Conducte ascendente                                     7 Post de control

3 Punct de referinte                                            8 Conducte ascendente

4 Conducte secundare de distributie                    9 Conducte secundare

5 Conducta sprinklerului                                     10 Conducte descendente

Figura 1 – Principalele elemente ale unei instalatii tip sprinkler

Sprinklerele functioneaza la temperaturi predeterminate, pentru a refula ape peste partea afectata a zonei aflata dedesubt. Trecerea apei prin clapeta de alarma declanseaza alarma de incendiu.  Temperatura de declansare este aleasa, în general, în functie de temperatura mediului ambiant.

Compunerea capului sprinklerului si mod de actionare

Numai sprinklerele situate în apropierea incendiului, adica acelea care sunt incalzite suficient, functioneaza. Sistemul de stingere tip sprinklere este destinat a se extinde de !a un capet la altul al constructiei, cu cateva exceptii.

În anumite situatii, referitor la securitatea persoanelor, autoritatile pot impune protectie cu sisteme de sprinklere numai pentru anumite zone bine determinate, cu scopul de a mentine conditii propice pentru evacuarea persoanelor din spatiul respectiv protejat de sprinkler.

Se recomanda a nu se presupune ca sistemul de sprinklere inlatura în totalitate nevoia de alte sisteme de stingere si este important ca prevenirea incendiului se fie considerata ca un tot unitar.

Instalatiile sprinkler în functie de temperatura mediului pot fi de tipul:

apa-apă, apă-aer sau mixt.

Instalatii cu preactionare

Generalitati

Instalatiile cu preactionare trebuie sa fie una din urmatoarele tipuri:

1.Instalatii cu preactionare de tip A

Aceasta este un tip de instalatie apa-aer în care supapele de control si semnalizare sunt actionate de un sistem automat de detectare si semnalizare a incendiului si nu de declansarea sprinklerelor.         Presiunea aerului/gazului inert în instalatie trebuie monitorizata tot timpul (a se vedea anexa I din NP 086).

Pentru actionarea supapei cu preactionare în caz de urgenta, trebuie asigurat si un robinet de pornire rapida a instalatiei.

NOTA – Instalatiile cu preactionare de tipul A trebuie instalate doar în zone unde pot  avea loc pagube importante în cazul unei descarcarii accidentale de apa.

.

   2.Instalatii cu preactionare de tip B

Aceasta este un tip de instalatie apa-aer Tn care supapele de control si semnalizare sunt activate fie de un sistem automat de detectare si semnalizare a incendiului, fie de declansarea sprinklerelor. Independent de raspunsul detectorilor, un soc de presiune in instalatie provoaca deschiderea supapei de control si semnalizare.

Instalatiile cu preactionare de tip B pot fi instalate oriunde sistemul de conducte apa-aer este necesar si unde se preconizeaza o dezvoltare rapida a incendiului. Totodata poate fi utilizata in locul instalatiilor apa-aer obisnuite cu sau fara accelerator sau exhaustor.

3.Instalatii in derivatie apa-aer sau mixte

Generalitati

Instalatiile in derivatie apa-aer sau mixte trebuie sa respecte 11.2 si 11.3 din NP 086, cu exceptia celor care celor care ating limitele unei instalatii apa-apa.

Ele trebuie montate respectand exclusiv urmatoarele:

a)        sub forma unei derivatii apa-aer sau mixte la o instalatie apa-apa in arii reduse, acolo unde exista pericol de inghet in interiorul cladirii sau prin oricare incalzire convenabila;

b)         sub forma unei derivatii apa-aer la o instalatie apa-apa sau instalatie mixta in depozite frigorifice si in cuptoare sau etuve cu temperaturi ridicate.

 Dimensiunile instalatiei in derivatie

Numarul capetelor sprinkler din instalatia in derivatie, nu trebuie sa depaseasca 100. Acolo unde doua astfel de instalatii sunt controlate de aceeasi supapa de control si semnalizare, numarul total de sprinklere nu trebuie sa depaseasca 250.

 Instalatii in derivatie cu apa pulverizata

Aceste derivatii utilizeaza drencere sau pulverizatoare conectate la o instalatie de sprinklere avand propriul robinet de comanda (robinet cu inundare sau comanda multipla).

Derivatiile cu apa pulverizata pot fi conectate la o instalatie de sprinklere daca conexiunea nu depaseste 80 mm iar cererea aditionala de apa este luata în considerare în calculul surselor de apa (a se vedea articolul 8 din SR EN 12845).

Aceste instalatii sunt montate în zone unde se preconizeaza incendii violente cu o propagare rapida sau se doreste inundarea rapida cu apa a unei zone determinate în care se asteapta originea focului.

 INSTALAŢII CU HIDRANŢI DE INCENDIU INTERIORI

Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează, la:

▪ construcţiile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau desfăşurată şi număr de niveluri;

▪ construcţii civile (publice), cu aria construită de peste 600 m2 şi mai mult de 4 niveluri supraterane, cu excepţia imobilelor de locuit;

▪ clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi construcţii cu săli aglomerate, indiferent de destinaţie, de ariile construite şi numărul de niveluri;

▪ construcţii de producţie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite conform normelor în vigoare, cu arii construite de minimum 750 m2 şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;

▪ depozite cu stive înalte, pentru produse combustibile (peste 6 m înălţime) şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2, indiferent de aria construită;

▪ construcţii sau spaţii publice (cu excepţia locuinţelor) şi de producţie sau depozitare subterane, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;

▪ parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme şi cele supraterane închise cu mai mult de 2 niveluri.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, investitorii putând stabili necesitatea echipării cu hidranţi interiori de incendiu şi pentru alte tipuri de clădiri.

În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu hidranţi de incendiu interiori se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, iar gospodăria de apă se dimensionează pentru compartimentul de incendiu cel mai defavorabil din punct de vedere hidraulic (cel mai depărtat pe orizontală de punctul de alimentare cu apă şi situat la cota geodezică cea mai mare).

Nu se prevăd hidranţi de incendiu interiori atunci când apa nu este indicată ca substanţă de stingere şi când stingerea incendiului se asigură cu substanţe speciale (gaze inerte, spumă, abur, pulberi, înlocuitori de haloni etc.), precum şi la construcţiile având numai parter, la care intervenţia în caz de incendiu se realizează de la hidranţii de incendiu exteriori, cu furtun având lungimea de maximum 40 m.

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor cu hidranţi de incendiu interiori

Hidranţii de incendiu interiori se amplasează în locuri vizibile şi uşor accesibile în caz de incendiu, în funcţie de raza lor de acţiune şi de necesităţi, în următoarea ordine: lângă intrări în clădiri, în case de scări, în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lângă intrarea în încăperi şi în interiorul acestora.

În sălile aglomerate, atunci când reţeaua interioară de alimentare cu apă a clădirii permite, se amplasează în sală un număr suficient de hidranţi de incendiu pentru a putea acţiona în fiecare punct al sălii cu cel puţin două jeturi, iar restul hidranţilor (necesari conform datelor din anexa nr. 3) se amplasează în exteriorul sălii, lângă uşi.

În clădirile civile (publice) înalte, definite conform reglementărilor specifice, hidranţii de incendiu interiori se amplasează numai pe coridoare, sau în încăperile tampon de acces în casele scării.

În clădirile civile (publice) foarte înalte definite conform reglementărilor specifice, se respectă următoarele:

▪ hidranţii de incendiu se amplasează numai pe coridoare sau în încăperile tampon de acces în casele de scări;

▪ conductele se leagă în inel şi se prevăd cu robinete de închidere, astfel încât să nu existe pericolul scoaterii din funcţiune a mai mult de 5 hidranţi pe nivel;

▪ se prevăd robinete şi pe coloane, din 5 în 5 niveluri, sigilate în poziţia „normal deschis”;

▪ pentru alimentarea cu apă a instalaţiei interioare cu hidranţi de incendiu, direct de la pompele mobile de incendiu, se prevede o conductă cu Dn 100 mm, cu robinet de închidere, ventil de reţinere şi două racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al clădirii, în nişe cu geam, marcate cu indicatoare la înălţimea de maximum 1.40 m de la nivelul trotuarului clădirii, racordată la conducta principală a reţelei de alimentare cu apă.

La clădirile monobloc, la care nu se poate asigura protecţia întregii suprafeţe de la hidranţii de incendiu exteriori, se prevăd hidranţi de incendiu interiori pe tunelurile speciale de evacuare, care să funcţioneze în condiţiile prevăzute pentru hidranţii de incendiu exteriori. Debitul se va stabili conform anexei nr. 9din NP 086/2005 .

În clădirile de producţie în care sunt încăperi cu pericol de incendiu diferit, hidranţii de incendiu interiori se prevăd pentru a proteja numai zonele în care există materiale, elemente sau utilaje combustibile.

În clădirile închise ale depozitelor cu stive înalte (cu înălţime mai mare de 6 m), clădiri monobloc, garaje mari, gări, aerogări, metrou etc. se admite ca hidranţii de incendiu interiori, necesari pentru protejarea zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor montaţi pe pereţi sau pe stâlpi, să fie amplasaţi la nivelul pardoselii sau îngropaţi în pardoseală, în cutii speciale, corespunzătoare.

Hidranţii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referinţă sunt STAS 297/2 şi SR ISO 6309.

Observatie

Sistemul de stingere cu hidranti de apa

http://www.cruman.ro/instalatii-stingere-apa/item/27-sistemul-stingere-hidranti.html

Instalatii stingere cu hidranti

    INSTALAŢII CU HIDRANŢI DE INCENDIU EXTERIORI

Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori

Reţelele de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi) vor fi echipate cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ sau ale Normativului P66, după caz.

În cazurile în care, conform avizului regiei/societăţii furnizoare de apă din centre populate (localităţi), reţelele nu asigură satisfacerea condiţiilor de debit şi presiune, se prevede rezervă de apă pentru incendiu, dimensionată  pentru următoarele categorii de construcţii:

▪ construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebită (categoriile A şi B de importanţă);

▪ clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate;

▪ construcţii închise de comerţ sau sport, cu capacitate de primire mai mare de 500 de persoane;

▪ construcţii de învăţământ, cultură sau de ocrotirea sănătăţii, cu mai mult de două niveluri;

▪ construcţii de turism cu mai mult de patru niveluri;

▪ construcţii de producţie şi/sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu volum mai mare de 5000 m3;

▪ depozite cu stive înalte (peste 6,00 m înălţime), din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu aria mai mare de 750 m2;

▪ depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria mai mare de 2000 m2;

▪ parcaje subterane cu mai mult de 20 autoturisme sau supraterane închise cu mai mult de două niveluri;

▪ construcţii subterane (cu excepţia parcajelor) cu aria mai mare de 750 m2.

Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor la construcţiile precizate la alin. (2) poate fi asigurat prin extinderea reţelei de distribuţie din centrul populat (localitate), din reţelele de distribuţie şi rezerva proprie sau numai din rezerva proprie.

Hidranţii de incendiu exteriori pot fi:

▪ hidranţi subterani (standard de referinţă STAS 695);

▪ hidranţi de suprafaţă (standard de referinţă STAS 3479).

Conductele pe care se amplasează hidranţii de incendiu exteriori au următoarele diametre minime:

▪ 100 mm pentru hidranţii Dn 65 mm sau Dn 80 mm;

▪ 150 mm pentru hidranţii Dn 100 mm;

▪ 250 mm pentru hidranţii Dn 150 mm.

INSTALAŢII CU DRENCERE

Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii cu drencere pentru limitarea şi stingerea incendiilor

Instalaţiile cu drencere pot fi utilizate pentru:

▪ protecţia împotriva propagării incendiilor, utilizând perdele de apă;

▪ stingerea incendiilor.

Perdele de apă pentru protecţia împotriva propagării incendiilor folosind drencere se pot prevedea pentru:

▪ protejarea elementelor de închidere a golurilor (uşi, ferestre etc.) din pereţii despărţitori, pentru a evita propagarea focului de la o încăpere la alta;

▪ protecţia cortinelor, uşilor sau obloanelor din pereţii antifoc;

▪ protejarea unor porţiuni de încăperi cu pericol de incendiu;

▪ protecţia golurilor scărilor rulante;

▪ protecţia clădirilor (faţade, acoperişuri) în exterior, când nu sunt amplasate la distanţe corespunzătoare.

Drencerele pentru stingerea incendiilor se prevăd la:

▪ încăperile cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru avioane, garaje mari etc., unde, din cauza propagării rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi utilizate cu destulă eficientă alte mijloace de stingere;

▪ scenele teatrelor, expoziţii şi alte săli aglomerate, în care publicul se află în prezenţa unor cantităţi mari de materiale combustibile;

▪ depozite de materiale sau substanţe combustibile cu degajări mari de căldură (cauciuc, celuloid, alcooli etc.).

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor cu drencere

Instalaţia de drencere are în componenţă:

▪ vanele (robinetele) de acţionare (manuale sau electrice) montate pe conductele de alimentare cu apă de la o sursă (care trebuie să asigure parametrii de debit şi presiune necesari funcţionării);

▪ reţelele de distribuţie;

▪ drencerele.

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s