Serviciul de rond

1.Organizare și atribuții ale pompierilor angajați

La serviciul de rond participa, obligatoriu, toţi pompierii încadraţi pe funcţii  operative, pentru grupele de lucru, inclusiv  şefii de grupe, fiind exceptaţi şoferii.

La formațiile de intervenție salvare si prim ajutor (F.I.S.P.A.) cu doi sau mai mulţi pompieri încadraţi pe funcţii operative, pe  schimb.(fără a lua în consideraţie pe  şeful formației şi şoferii) serviciul de rond se va executa pe baza unui program întocmit trimestrial de şeful F.I.S.P.A . şi aprobat de şeful S.P.S.U. În celelalte cazuri pompierii vor controla respectarea normelor pe baza sarcinilor stabilite zilnic  de şeful F.I.S.P.A.  şi care se vor referi, în principiu, la asigurarea lucrărilor de sudura sau de altă natură cu foc deschis, la verificarea unor secţii cu pericol deosebit, a punctelor vitale vulnerabile, etc.

.La F.I.S.P.A . cu un singur pompier pe schimb, în afara şefului F.I.S.P.A .,(de regulă mecanic de motopompă) serviciul de rond se va executa prin mecanicul respectiv, în secţii din imediata vecinătate a remizei şi numai pe timpul în care şeful F.I.S.P.A. se află în serviciu, luându-se totodată masuri pentru ca în caz de incendiu acesta să se poată prezenta imediat la sediu.

Programul serviciului de rond cuprinde: secţiile care se controlează, orele de control pentru fiecare schimb al formaţiei şi problemele deosebite existente în unele secţii care să stea în atenţia specială a pompierilor.

La serviciul de rond participă simultan doi pompieri, fapt pe deplin posibil, deoarece la sediul formaţiei asigură permanenţa un pompier sau şeful grupei, şoferul şi mecanicul de motopompă. Se observă, de asemenea, că itinerariile stabilite  se  parcurg de câte două ori într-un schimb. În program a fost stabilită o perioadă de timp în care nu se execută serviciul de rond (între orele 12,00-15,00 pentru schimbul A), timpul respectiv fiind necesar pentru pregătirea pompierilor civili şi executarea altor atribuţii la sediul formaţiei : verificarea şi încărcarea stingătoarelor, întreţinerea accesoriilor şi altele. La formaţiile cu un număr mai mare de pompieri numărul itinerariilor ce se parcurg simultan poate fi majorat sau controlul se va intensifica, asigurându-se astfel cerinţa ca cel puţin 50 la sută din timpul de serviciu al pompierilor civili să fie destinat muncii de prevenire.

Programul se întocmeşte, de regulă, pentru un trimestru, dar el poate fi modificat, cu aprobarea şefului S.P.S.U., în funcţie de unele schimburi intervenite în obiectiv: începerea unor lucrări de extindere, darea în exploatare a unor noi secţii etc.

În itinerariile rondului vor fi cuprinse în mod obligatoriu toate punctele vitale vulnerabile la incendii stabilite în unităţi.

Şeful F.I.S.P.A., va urmări ca programul aprobat să fie respectat cu stricteţe, întreruperea executării rondului făcându-se numai în situaţia incendiilor, aplicaţiilor operative organizate de pompierii militari ori conducerile unităţilor, sau când în unitate se execută lucrări cu foc deschis în mai multe puncte vulnerabile, impunându-se supravegherea acestora de către pompieri civili.

Pregătirea pompierilor care execută serviciul de rond se execută atât în cadrul instruirii generale a F.I.S.P.A., prin teme specifice referitoare la această activitate, cât şi zilnic, înainte de a se pleca în control. Pregătirea zilnică se va executa pe baza unei tematici de control, tematică ce va fi anexată şi în caietele de constatări în serviciul de rond. Aceasta va cuprinde un capitol referitor la prevederile generale ale normelor cum sânt: fumatul, lucrările cu foc deschis, menţinerea liberă a căilor de acces, întreţinerea mijloacelor de intervenţie de pe locurile de muncă şi altele, şi un capitol cu prevederi specifice secţiilor cuprinse în itinerariul pe care se execută rondul. Se va ţine seama că problemele specifice să nu depăşească nivelul de înţelegere şi posibilităţile de verificare ale pompierilor civili. Tot în cadrul pregătirii zilnice vor fi revăzute îndatoririle ce revin servanţilor în serviciul de rond.

Pe timpul executării serviciului de rond pompieri civili vor fi echipaţi cu costum de protecţie, cască şi centură de siguranţă şi, după caz, cu masca contra fumului şi gazelor. Controlul, este indicat să se execute pe baza normelor departamentale  sau în baza prevederilor legale în vigoare, la nevoie, când constată încălcări se aduc la cunoștința conducătorilor locurilor de muncă.

Constatările făcute în serviciul de rond, încălcările şi măsurile luate se consemnează într-un caiet ,,Registru de rond”.

Se va folosi câte un singur caiet pentru fiecare itinerar în care vor fi consemnate constatările tuturor pompierilor care execută controlul pe itinerariul respectiv.

           2.Pe timpul executării serviciului de rond pompierii civili au urătoarele obligaţii:

1.Să acţioneze cu fermitate pentru înlăturarea pe loc a neajunsurilor constatate şi îndeosebi a cauzelor care pot produce incendii, prin antrenarea personalului muncitor şi conducătorilor pentru prevenirea şi stingerea incendiului;

2.Să respecte itinerariul stabilit şi orele de parcurgere a acestuia;

3.Să sprijine organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe locurile de muncă şi instruirea personalului;

4.Să păstreze permanent legătura cu sediul formaţiei pentru a putea fi alarmat operativ în cazul izbucnirii de incendii;

5.Să verifice starea mijloacelor de alarmare din secţii, a F.I.S.P.A.;

6.Să verifice prezenţa pompierilor voluntari încadraţi în formaţie, din locurile de muncă pe care le controlează;

7.În cazul constatării unor neajunsuri care prezintă pericol iminent de incendiu, să informeze imediat pe conducătorul locului de munca şi pe şeful F.I.S.P.A. ori în lipsa acestuia pe ofiţerul de serviciu din cadrul unității;

8.În cazul începuturilor de incendii să alarmeze S.P.S.U. iar până la sosirea acesteia să ia măsuri de stingere, împreună cu personalul muncitor;

9.La terminarea controlului să raporteze şefului F.I.S.P.A. (înlocuitorului său) constatările făcute, prezentându-i caietul de rond.

Şeful F.I.S.P.A . are obligaţia ca pe baza constatărilor făcute de pompieri, să raporteze şefului  S.P.S.U. situaţiile mai deosebite, propunând măsuri. De asemenea, constatările vor fi exploatate în pregătirea pompierilor şi în informările ce se fac în cadrul analizelor trimestriale ale activităţii compartimentului de prevenire.

Stările de pericol şi încălcările deosebite de la norme vor fi comunicate conducerii unității şi organelor de control din cadrul inspectoratelor  județene teritoriale pentru situații de urgență  pentru a se acţiona în comun în vederea înlăturării lor şi luarea de măsuri care să diminueze pericolul până la completa lor lichidare.

Anunțuri

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s